Färdiga koncept

Ta kontroll över Teams med mallar, policys och automatiserade flöden för olika typer av samarbeten.

Förvandla Teams till en medarbetarplattform med ett modern intranät och smarta moduler, inbyggt i Teams.

Samla och automatisera ert företagsdata i en smart lista med anpassat gränssnitt och automatiserade flöden.

Informationsblad