Insikt💡

Få smarta idéer och koll på läget

Insikt

Få smarta idéer och koll på läget

Inspiration

Våra inspirationsföreläsningar är uppskattade av många och hjälper er att komma på fötter igen.

Vi skräddarsyr innehållet för att passa just er organisation och därmed inspirera medarbetarna så mycket som möjlig

Nu- och nyläge

Få koll på läget med vår genomlysning av ert nuläge, behov och förutsättningar. 

 • Teknisk genomgång
 • Processkartläggning
 • Användarundersökning
 • Workshops
 • Intervjuer

Sidekick till IT-ledare

Varje hjälte behöver en sidekick! Vi hjälper till som ett strategiskt och löpande bollplank för IT-ledare och IT-specialister.

 • Löpande bollplank – när och hur du vill
 • Gemensamt driva långsiktig IT-plan
 • Resurs vid behov som kan er verksamhet

Inspiration

Det är inte ovanligt att vi tappar farten efter ett tag, faktum är att det är väldigt mänskligt! När organisationer genomgår en digitalisering eller omstrukturering är det mycket som förändras. Eftersom det ligger i människans natur att vara rädd för det okända så är det lätt att tappa drivkraften i sådana situationer. Det är så många nya program att förstå och då är det lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Därför kan det vara läge för att inspirera hela teamet så att ni vill och kan sträva mot gemensamma mål!

Våra inspirationsföreläsningar är uppskattade av många och hjälper er att komma på fötter igen. Vi skräddarsyr innehållet för att passa just er organisation och därmed inspirera medarbetarna så mycket som möjlig

Nu- och nyläge

Få koll på läget med vår genomlysning av ert nuläge, behov och förutsättningar. 

 • Teknisk genomgång
 • Processkartläggning
 • Användarundersökning
 • Workshops
 • Intervjuer

Sidekick till IT-ledare

Varje hjälte behöver en sidekick!

Vi hjälper till som ett strategiskt och löpande bollplank för IT-ledare och IT-specialister.

 • Löpande bollplank – när och hur du vill
 • Gemensamt driva långsiktig IT-plan
 • Resurs vid behov som kan er verksamhet

Ska vi ta en digital fika?

Vi älskar att prata digitala lösningar. Boka gärna in en digital fika med oss så kan vi ge inspiration om hur andra har digitaliserat verksamheten.

Informationsblad