Våra koncept

Våra koncept

Teamgeneratorn →

Kontroll på Teams med mallar och flöden. Med Teamsgeneratorn får ni ett verktyg som underlättar för både användare och IT-avdelningen. Att skapa nya Team blir enkelt och med hjälp av de mallar som finns blir det strukturerat och lättöverskådligt för IT-avdelningen.

Starthubben →

Det moderna intranätet inbyggt i Teams.Genom att integrera en modern och anpassad hubb I era Teamsmiljöer skapar vi ett nav där ni snabbt får tillgång till relevanta resurser och verktyg.


Registret →

Anpassade register där ni kan samla er information och dokument på ett strukturerat sätt.Med hjälp av automatiserade flöden och ett intuitivt gränssnitt underlättar vi sökning och navigering för att öka er effektivitet.

Ledningssystemet →

Ert strukturerade och användarvänliga ledningssystem.Med stort fokus på dessa parametrar hjälper vi er att bygga in automatiserade flöden och verktyg för rapportering.

Projekthubben →

Planera, organisera och samarbeta.I projektportalen kombineras flera komponenter I Microsoft 365, så som Project Online, Planner, Teams , Sharepoint och Power BI för att erbjuda en central plattform för hantering och samarbete i era projekt.

HR onboarding →

Fältappen →

Bygg din egen lösning →

Informationsblad