Boosta kunskapen 🚀

Boosta
kunskapen

Interaktivitet som skapar engagemang

Interaktivitet som
skapar engagemang

Inspirationsföreläsning

Digital PT

Ambassadörsprogram

Utbildningar och workshops

Inspirationsföreläsning

Inspirations-
föreläsning

Det är inte ovanligt att vi tappar farten efter ett tag, faktum är att det är väldigt mänskligt! När organisationer genomgår en digitalisering eller omstrukturering är det mycket som förändras. Eftersom det ligger i människans natur att vara rädd för det okända så är det lätt att tappa drivkraften i sådana situationer. Det är så många nya program att förstå och då är det lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Därför kan det vara läge för att inspirera hela teamet så att ni vill och kan sträva mot gemensamma mål!

Våra inspirationsföreläsningar är uppskattade av många och hjälper er att komma på fötter igen. Vi skräddarsyr innehållet för att passa just er organisation och därmed inspirera medarbetarna så mycket som möjlig

Digital PT

Extra stöd av en coach är bra för både chefer och medarbetare som till exempel är på väg in i nya arbetssätt. Dagens digitala verktyg för samarbete är bara så bra som användarnas förståelse för dem. Inte rent tekniskt – var en knapp sitter. Däremot hur väl de förstår hur programmen kopplas samman för bättre samarbete och mer strukturerad kommunikation. Det är först när denna förståelse finns hos användarna som ni kommer få en ökad produktivitet.

 • Månadstjänst
 • Individ och gruppcoachning
 • Veckans tips

Ambassadörsprogram

Ambassadörs-
program

Ett begrepp som dyker upp allt oftare sedan pandemin började är ”hybrid arbetsplats”. Det finns till och med anställningsformer som är hybrida redan från start. Men vad innebär det och vad vinner organisationen på att erbjuda hybrida tjänster?

 • Övergripande funktioner i Teams
 • Uppbyggnaden av Teams
 • Huvudfunktioner och nyttjande av teamsytan
 • Chatt och konversationer
 • Personliga inställningar och notifikationer

Våra utbildningar och workshops

Grundutbildning Teams

En grundutbildning för er som är helt nya i Teams eller ska snart börja använda plattformen.

Få koll på grunderna kring:

 • En lyckad lansering.
 • En avskalad miljö för enklare navigering.
 • Användning av grundläggande funktioner.

Administration av Teams

Utbildning för administratörer och superusers som behöver ta tillbaka kontrollen över Teams miljön.

Vi går igenom hur ni kan:

 • Etablera digitala spelregler.
 • Skapa struktur.
 • Lyckas med förvaltningen.
 

Effektiva möten i Teams

Kämpar ni med långa och ineffektiva möten i Teams?

Vi går igenom de viktigaste framgångsfaktorerna för effektiva möten i Teams:

 • Väl förberedd agenda.
 • Nerkortad mötestid.
 • Rätt mötestyp för rätt ändamål.
 

Din perfekta digitala arbetsdag

Syftet är att ni ska få en bra överblick över helheten men också djupare detaljkunskap inom de viktigaste verktygen.

 • Outlook
 • OneDrive
 • Planner
 • Teams
 • Loop
 • OneNote

Produktivitet och effektivitet

Att lära sig arbeta effektivt i Microsoft 365 behöver inte vara synonymt med att behöva besitta djup teknisk kunskap.

Här ger vi er våra bästa produktivitetstips inom:

 • Teams
 • OneDrive
 • Outlook

Microsoft Viva

Employee Experience plattformen Microsoft Viva ger er möjlighet att skapa en stark samarbetsplattform, byggt för den hybrida arbetsplatsen.

Här går vi igenom:

 • Kommunikation
 • Analys och feedback
 • Mål
 • Lärande

Power Automate

Power Automate gör det möjligt att knyta samman appar I Microsoft 365 med varandra för att bygga automatiska flöden.

 • Vad är och vad kan man göra med Power Automate?
 • Gränssnitt
 • Automatisering
 • Inspiration

Power Apps

En introduktionskurs till Power Apps.

Här kommer vi täcka följande:

 • Vad för typ av applikationer kan vi skapa i Power Apps?
 • Gränsnitt
 • Canvas Apps vs Model-Driven Apps
 • Dataverse

Powerpoint & Excel

Skapa professionella rapporter (diagram och pivottabeller) i Excel och presentera dem snyggt i PowerPoint.

Med denna kurs kommer du kunna:

 • Grunderna till Powerpoint och Excel
 • Skapa presentationer och rapporter

Cybersäkerhet

Dagens IT-miljö är utmanande och full med möjligheter samtidigt som den är riskfull. 

Vilka frågor som kommer besvaras:

 • Vad är cyberhot och hur kan vi motverka dessa?
 • Hur kan man utveckla sin cybersäkerhet hos sitt företag/organisation?

Förändra din organisation för framtiden

Hur vet man vad som utgör ens kärnkompetens?

Hur organiserar man sig runt den på ett säkert sätt?

Med dagens insikter kan du förändra och stärka din organisation för framtiden. 

Microsoft 365 - Framtida arbetssätt

Är ni på väg in i en större förändring av era arbetssätt?

I denna workshop kommer du få hjälp av oss med förändring mot ökat självledarskap och även gruppers förmåga att organisera sig effektivt 

Outlook - Våra bästa Tips & Tricks

E-post kan vara tidskrävande, men använder du programmet effektivt kan du i stället spara mycket tid och få en bättre struktur i vardagen.

 • Hur använder man Outlook smart & smidigt?
 • Specifika frågor om E-post

OneDrive – Lär dig spara och dela i molnet

När du är klar med denna kurs kommer du att kunna: 

 • Förstå hur du kan nyttja tjänsten 
 • Hantera filer & mappar 
 • Dela filer säkert 
 
 

Microsoft Visio

Den här utbildningen ger dig alla färdigheter du behöver för att kunna utnyttja Visios funktioner så effektivt som möjligt. 

 • Vad är Microsoft Visio?
 • Hur kan det användas på effektivaste sätt?


Power Apps

En introduktionskurs till Power Apps.

Här kommer vi täcka följande:

 • Vad för typ av applikationer kan vi skapa i Power Apps?
 • Gränsnitt
 • Canvas Apps vs Model-Driven Apps
 • Dataverse

Komma i kontakt!

Vi älskar att prata digitala lösningar. Boka gärna in en digital fika med oss så kan vi ge inspiration om hur andra har digitaliserat verksamheten.

Grundutbildning Teams

 • Möjligheterna för er verksamhet

Innan man genomför förändringar I en verksamhet är det viktigt att förankra och förklara syftet med förändringen.

Vi går igenom vilka möjligheter som bättre samarbete kan ge er som företag, samt vilka konkreta användningsområden ni kan använda Teams till.

 • Att börja enkelt

Här fokuserar vi på möten, chatt (inom och utanför den egna organisationen).

Under detta steg kommer vi både visa vad man kan köra men också hur man går tillväga.

 • Vidare möjligheter och frågestund

När ni har fått upp ögonen för vad som är möjligt tittar vi kort på vad nästa steg kan vara. Här täcker vi in hur samarbetssätt kan optimeras samt vilka verktyg vi kan koppla in till Teams.

Ni får också möjlighet att ställa era frågor till kursledarna.

Typ:
Utbildning

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Lorem ipsum dolor sit amet

Extra stöd av en coach är bra för både chefer och medarbetare som till exempel är på väg in i nya arbetssätt. Dagens digitala verktyg för samarbete är bara så bra som användarnas förståelse för dem. Inte rent tekniskt – var en knapp sitter.

Däremot hur väl de förstår hur programmen kopplas samman för bättre samarbete och mer strukturerad kommunikation. Det är först när denna förståelse finns hos användarna som ni kommer få en ökad produktivitet.

Däremot hur väl de förstår hur programmen kopplas samman för bättre samarbete

Innehåll

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Administration av Teams

 • Digitala spelregler

Dialog kring syftet med digitala spelregler. Skapa förståelse över organisationen för att sedan, gemensamt, ta fram de digitala spelreglerna. Vi ger konkreta tips på upplägg av framgångsrika implementationer.

 • Struktur

Med hjälp av externa applikationer eller ett tydligt regelverk kring hur Team får skapas, vilket syfte Teamen har samt vem som äger Teamen kan vi komma långt I frågan om att upprätta struktur.

 • Förvaltning

Att etablera en tydlig förvaltningsorganisation (utpekade roller/grupper) skapar en känsla av ägandeskap inför förvaltningen. Här får ni våra bästa rekommendationer kring hur ni lyckas med er förvaltning.

Typ:
Utbildning

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Effektiva möten i Teams

Teams erbjuder flera olika sätt att hålla möten på. Vilken mötestyp passar till ändamålet?

Steg 1: Mötestyper

Vi går igenom de olika mötestyperna och hur de används på bästa sätt:

 • Snabbmöten.
 • Live-events
 • Schemalagda möten
 • Webbinarium

Steg 2: Fallgropar

Utöver de olika mötestyperna pratar vi också om vanliga fallgropar och hur ni bäst undviker dessa.

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Din perfekta digitala arbetsdag

I denna heltäckande workshop går vi igenom hur ni använder verktygen I Office 365 på bästa sätt för att få ut maximal effekt.

Vi blandar produktivitetstips med exempel på hur tekniken kan underlätta I er vardag.

Däremot hur väl de förstår hur programmen kopplas samman för bättre samarbete

Vi går igenom:

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Produktivitet och effektivitet

Teams

Använd Teams när du och dina kollegor ska arbeta tillsammans, antingen I projekt eller under permanenta former.

 • Planner
 • Skapa Planner aktiviteter direkt från en chatt
 • Filhantering (delning, samarbete)
 • Kanaler
 • Taggar
 • Medlemmar

OneDrive

OneDrive kan användas till mer än bara ren fillagring

 • Mappstruktur och filer
 • Åtkomst
 • Delning
 • Synkronisering till flera enheter

Outlook

Under de senaste åren har det tillkommit mängder av produktivitetsförbättringar till mailklienten Outlook.

 • Organisera din inkorg
 • Hitta lediga mötestider med ”Scheduling Poll”
 • To-Do
 • Polls

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Microsoft Viva

Kommunikation

 • Viva Connections
  • Det nya moderna intranätet
  • Spara tid och frustration med hjälp av en samlad plats för er gemensamma information
 • Viva Engage
  • Det sociala nätverket för ert företag.

Analys och feedback

 • Viva Insights
  • Få kunskap om hur era anställda mår och vad deras drivkrafter är.
  • Fånga upp negativa trender I tid.
  • Få åtgärdsförslag med hjälp av AI.

Mål

 • Viva Goals
  • Identifiera och arbeta mot gemensamma, strategiska mål.
  • Visualisera progress och uppnådda mål.

Lärande

 • Viva Learning
  • Skapa utbildningsmaterial för att dela med kollegor.
  • Dela befintligt utbildningsmaterial från andra källor.
 • Viva Topics
  • Hitta information om ett specifikt ämne snabbt och effektivt.
  • Få en samlad bild över viktiga dokument och nyckelpersoner.

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Power Automate

 • Vad är Power Automate och vad kan vi göra med det?
  • En övergripande genomgång av Power Automate och dess möjligheter.
 • Gränssnitt
  • Lär er hitta till de viktigaste verktygen I Power Automate. 
 • Automatisering – färdiga exempel eller bygg något nytt
  • Det finns mängder av färdigbyggda automatiseringar. Ta ett helt flöde eller de delarna ni tycker passar bäst.
  • Bygg enkla flöden från grunden med minimal insats.
 • Inspiration
  • Vi visar er konkreta exempel från verkliga scenarion för att ge er inspiration till hur ni kan tänka framöver.

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Power Apps

 • Vad för typ av applikationer kan vi skapa med Power Apps?
  • Vi visar inspirerande exempel från verkligheten
 • Gränssnitt
  • Lär er hitta till de viktigaste verktygen I Power Apps.
 • Canvas Apps vs Model-driven Apps
  • Vi går igenom vad som särkiljer de två och vilka användningsområden som passar till respektive
 • Dataverse
  • Vi tittar på hur dataverse möjliggör kopplingar mellan våra olika applikationer och ekosystemet I Microsoft 365.

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Powerpoint & Excel

Med hjälp av både Powerpoint och Excel apparna kan du smidigt och professionellt skapa rapporter som enkelt och snyggt ska presenteras.

Lär dig hur man kan använda båda program på bästa möjliga sätt med hjälp av denna kurs.

Excel 

 • Utskrift/Sidformat 
 • Listor/Tabeller 
 • Pivottabeller 

 Powerpoint 

 • Layout och design 
 • Diagram 
 • Bildövergångar och animeringar 
 • Medan du föreläser 
 • Publicering och samarbete 
 • Delning och samarbete 

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Cybersäkerhet

Dagens IT-miljö är utmanande och full med möjligheter samtidigt som den är riskfull. 

I denna kurs får du lära dig om datorernas livstid från start till nutid, och bort till hackarnas mörka värld. Allt för att hjälpa dig förstå hur du kan hjälpa ditt företag skydda eran extremt viktiga och unika information.  

Utbildningen förbereder dig och hjälper dig slå emot hackerattacker och slentrianmässiga beteenden som kostar förmögenheter för stora företag. 

Innehåll

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Förändra din organisation för framtiden

Så stöttar vi dig och din verksamhet 

Nu är det av största vikt för verksamheter att identifiera sin kärnkompetens för att bygga en trygg och stabil organisation. Flexibla och säkra digitala lösningar är också helt avgörande för framgång. 

Vi hjälper dig förstå, ifrågasätta och utveckla. Under en digital workshop diskuterar vi nyckelområdena i verksamheters omställning:  

 • Organisering  
 • Kärnkompetens  
 • Cybersäkerhet

Diskussionen grundar sig på en inledande digital självskattning som ni fått göra. Tillsammans analyserar vi ert nuläge samt skapar en förståelse, också för vad ni behöver förändra.

Vi tar fram en plan för att förändra och stärka er organisation för framtiden. 

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Microsoft 365 - Framtida arbetssätt

Är förändring svårt, tar tid och leder sällan till målet? Vi är övertygade om att det inte behöver vara så. Förändring mot ökat självledarskap och även gruppers förmåga att organisera sig effektivt lyckas när de följer en tydlig process. 
Tillsammans gör vi analyser och ger råd för hur ni kan bygga tydliga och lättanvända strukturer och vilka tekniska verktyg som lämpar sig till vad 

Utforska era framtida arbetssätt 

Innehåll

 • Nuläget 
 • Workflow och Microsoft 365 
 • Demonstration av hur nya arbetssätt kan implementeras 
 • Önskat läge 
 • Sammanfattning 

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Outlook - Våra bästa Tips & Tricks

Den här utbildningen kommer att bespara dig många arbetstimmar, särskilt om du arbetar mycket i Outlook! Du kommer att få en hel rad med tips som hjälper dig att effektivisera din vardag och alla mejl i din inkorg.  

Vi behandlar även specifika frågor som du och de andra deltagarna har tagit med sig till kursen. Du erbjuds möjlighet att vara med och skräddarsy innehållet efter dina specifika problemställningar och önskemål.  

Innehåll

 • Anpassning av e-postfönstret & aviseringar 
 • Skicka e-post med smarta alternativ    
 • Bästa söktipsen, sökmappar   
 • Smart hantering av signaturer   
 • Bästa tipsen kring bilagor   
 • Röstknappar & omröstningar   
 • Grafiska tips för text & bild   
 • Smart kategorisering & uppföljning   
 • Granskning (språkkontroll, uppläsning, tillgänglighet)   
 • Diktering   
 • Ordna, gruppera & sortera   
 • Automatisera med snabbsteg, regler, snabbdelar & e-postmallar    
 • Arkivera, radera, rensa & återställa   
 • Tips kring kalenderbokningar & möten   
 • Anpassning av kalendervyn   
 • Samarbeta med kalendrar   
 • Integrering med Teams, To-Do & OneNote   
 • Tips för kontakter, uppgifter & anteckningar 

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

OneDrive - Lär dig spara & dela i molnet

I denna kurs går vi igenom hur du använder OneDrive online men även kopplar den till din enhet (dator, surfplatta, telefon) och hur du delar med andra. 

När du är klar med denna kurs kommer du att kunna: 

 • Förstå hur du kan nyttja tjänsten 
 • Hantera filer & mappar 
 • Dela filer säkert 

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Lär dig Microsoft Visio

Den här utbildningen ger dig alla färdigheter du behöver för att kunna utnyttja Visios funktioner så effektivt som möjligt. 

Du kommer få en god inblick i Visios olika mallar och kommandon.

Innehåll 

 • Inledning 
 • Blockschema 
 • Flödesscheman 
 • Projektscheman 
 • Organisationsschema 
 • Nätverksdiagram 
 • Kontorslayout 
 • Ritteknik 

Typ:
Workshop

Omfattning:
Ca 2,5 timmar

Deltagarantal:
Upp till 10

Pris:
8 995 kr

Informationsblad