Microsoft Teams

Microsoft Teams

Vad är Teams?

Microsoft Teams är en kollaborativ plattform utvecklad av Microsoft som integrerar chatt, videokonferenser, filsamarbete och appintegreringar på ett och samma ställe.

Det är utformat för att underlätta kommunikation och samarbete inom team och organisationer, både på kontoret och på distans.

Med Teams kan användare skapa virtuella arbetsytor där de kan dela dokument, schemalägga möten, chatta i realtid och samarbeta i realtid på filer, allt från en enda plattform.

Teams är en del av Microsoft 365-sviten och är en integrerad del av många organisationers arbetsflöden för att främja samarbete och produktivitet.

Informationsblad