Microsoft Viva

Microsoft Viva

Microsoft Viva

Microsoft Viva är en helt ny plattform från Microsoft som är utformad för att förbättra och främja välbefinnande, engagemang, lärande och kunskapsdelning inom organisationer.

Det integreras sömlöst med Microsoft Teams och andra Microsoft 365-tjänster för att skapa en centraliserad plats där användare kan få tillgång till resurser och verktyg för att stödja deras personliga och professionella utveckling.

Viva Connections

Erbjuder en personlig och anpassningsbar intranätupplevelse inom Microsoft Teams där anställda kan få tillgång till interna nyheter, resurser och företagsinformation.

Viva Engage

Är utformat för att hjälpa organisationer att främja kommunikation, samarbete och gemenskap bland sina medarbetare. 

Genom Viva Engage kan medarbetare ansluta till olika communities och delta i konversationer som är relevanta för deras intressen, avdelningar och arbetsroller.

Organisationer kan skapa en kultur av öppenhet, samarbete och engagemang som främjar en starkare gemenskap och ökar produktiviteten och trivseln bland sina medarbetare.

Viva Insights

Ger verktyg för att främja välbefinnande och balans mellan arbete och privatliv genom att erbjuda insikter och feedback om arbetsmönster, mötesvanor och fokusperioder.

Viva Learning

Möjliggör för anställda att upptäcka, dela och delta i utbildningsresurser och kurser direkt inom Microsoft Teams, vilket främjar kontinuerligt lärande och utveckling.

Viva Amplify

Nå och engagera dig på ett meningsfullt sätt med alla medarbetare med centraliserad kampanjhantering, publicering och rapportering för företagskommunikatörer.

Viva Glint

Viva Glint ger omedelbar insyn i medarbetarengagemanget med organisationsomfattande undersökningar och rekommenderade åtgärder för att få bättre affärsresultat.

Viva Pulse

Få insyn i teamets erfarenheter genom feedback från medarbetarna och få genomförbara förslag på förbättringar.

Viva Goals

Hantering av mål och nyckelresultat (OKR) som hjälper dig att ställa upp affärsmål och får dina team att jobba enligt organisationens strategiska målsättning, vilket förbättrar resultaten och får verksamheten att blomstra.

Informationsblad