Veckans Boost 🚀

#12 – Skapa flöde för påminnelser!

Veckans Boost

#12 – Skapa flöde för påminnelser!

Emil Haglund

Emil Haglund

Dela

#12 – Skapa flöde för påminnelser!

🟣 Använder ni idag ett dokumentbibliotek i Sharepoint Online för att exempelvis hantera era befintliga avtal, eller andra dokument där utgångsdatum är viktiga att hålla koll på?

🟣 En förutsättning för att påminnelser ska kunna skapas är att ni har en kolumn i dokumentbiblioteket med ”Datum & Tid”, som ni förslagsvis döper till ”Utgångsdatum”. Ställ sedan in vilket datum avtalet löper ut på.

För att skapa en automatisk påminnelse:

1. Från dokumentbiblioteket, tryck på ”Automatisera”.
2. Välj ”Ställ in en påminnelse”.
3. Välj ”Utgångsdatum”.
4. Tryck på ”Fortsätt”.
5. Välj namn på ditt flöde, samt hur många dagar i förväg påminnelsen ska skickas.
6. Tryck på ”Skapa”.

Det kommer nu att skapas upp ett flöde i Power Automate som skickar påminnelser till dig när utgångsdatum närmar sig det värde du valde.

Man kan sedan modifiera detta flöde i Power Automate genom att lägga till fler parametrar, till exempel flera mottagare.

Informationsblad